Maria

Moldavien

Jag har en ansvarsfull inställning till arbetet, är välorganiserad och slutar aldrig att lära mig och förbättra mina färdigheter, behärska nya 3D-plugins och program.